Voorbeeld loonstaat en jaaropgave

Werkgevers moeten bij het verwerken van de salarisadministratie ieder kalenderjaar voor elke werknemer een loonstaat aanleggen. Op zo’n loonstaat worden persoonlijke gegevens van de (nieuwe) werknemer vermeld die gebruikt worden voor de verrekening van loonbelasting en premies. De juistheid van deze gegevens is daarom erg belangrijk, eveneens voor een correcte jaaropgave. 

Loonstaat 2023

Het nieuwe voorbeeld dat de Belastingdienst heeft vrijgegeven voor de loonstaat vanaf 2022 staat in een pdf-bestand. Werkgevers kunnen dit standaardmodel gebruiken, maar zij mogen ook zelf een variant aanmaken. Echter, het is van groot belang dat de juiste gegevens vermeld worden.

Verplichte informatie loonstaat

Welke informatie móet op de loonstaat vermeld worden? In elk geval de volgende informatie is verplicht:

 • het kalenderjaar;
 • gegevens van de werknemer;
 • gegevens van de werkgever;
 • loonheffingskorting – wel of geen – inclusief ingangsdatum;
 • het loontijdvak;
 • het nummer inkomstenverhouding;
 • het loon in geld;
 • het loon anders dan geld;
 • fooien en uitkeringen uit fondsen;
 • aftrekposten voor alle heffingen;
 • het loon voor de werknemersverzekeringen;
 • het loon voor de Zorgverzekeringswet (ZVW);
 • het loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen;
 • de ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen;
 • de ingehouden bijdrage ZVW;
 • het aan de werknemer uitbetaalde bedrag;
 • de verrekende arbeidskorting.

Overigens mag de werkgever alleen loonheffingskorting toepassen, wanneer er door de werknemer uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

Maak je gebruik van een geautomatiseerde loonadministratie? Dan kun je het model achterwege laten. Als je maar de benodigde gegevens op elk gewenst moment in de vorm van een volledige loonstaat kunt tonen.

Jaaropgave 2023

Na ieder kalenderjaar, of bij uitdiensttreding, moet je de jaaropgave verstrekken aan de werknemer. Bij het maken van jaaropgaven, zoals die van 2023, kun je informatie gebruiken die is opgenomen in de loonstaat. Hier download je het model Jaaropgaaf van de Belastingdienst. Daarbij moet er verplicht ook het totaalbedrag staan dat in 2023 bij de werknemer aan arbeidskorting is verrekend. De werknemer heeft dit bedrag nodig voor zijn aangifte inkomstenbelasting.

Verplichte informatie jaaropgaaf

 1. Loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen (kolom 14 van de loonstaat): dit is het bedrag op dat is ingehouden voor belastingen en verzekeringen. Dit bedrag heeft de werknemer nodig in de belastingaangifte onder ‘inkomsten uit loondienst’.
 2. Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen (kolom 15 loonstaat): het bedrag dat is ingehouden op het brutoloon. Dit bedrag heeft de werknemer nodig bij de belastingaangifte in het scherm ‘Inkomsten uit loondienst’.
 3. Verrekende arbeidskorting (kolom 18 loonstaat): dit is het bedrag aan arbeidskorting dat je hebt verrekend met het reguliere loon.
 4. Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet (kolom 16 loonstaat): Ingehouden bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) op het loon.
 5. Totaal premies werknemersverzekeringen: het bedrag dat je voor de werknemer aan premies werknemersverzekeringen hebt betaald.
 6. Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet: de heffing bedrag dat je als werkgever over het loon hebt betaald voor de Zorgverzekeringswet.

De eerste 4 rubrieken uit de jaaropgaaf neem je over van de loonstaat van de werknemer.

Veelgestelde vragen:

De gegevens uit de loonstaat heeft de Belastingdiens nodig voor het vaststellen van de de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de premies werknemersverzekeringen.

De gegevens uit de loonstaat heeft de Belastingdienst nodig voor het vaststellen van de de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de premies werknemersverzekeringen.

Hier zijn geen wettelijke regels over. Let er wel op dat de werknemer vanaf 1 maart aangifte inkomstenbelasting kan doen. Vanuit goed werkgeverschap is het aan te raden de jaaropgaaf begin van het kalenderjaar te verstrekken.

Deel dit artikel:

Best bekeken
Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community
Bekijk onze laatste artikelen:
WNT ter beperkering van hoge salarissen in de (semi-)publieke sector in de volksmond ook wel balkenendenorm
WNT: Wet normering topinkomens en de impact op organisaties

Iedereen die in Nederland werkt, heeft weleens gehoord van de Balkenendenorm, oftewel de “Wet Normering Topinkomens”. Deze wet is sinds 2013 van kracht en is bedoeld om hoge salarissen in de (semi-)publieke sector te beperken.

Lees meer →
arbeidsvoorwaarden
Top 10 arbeidsvoorwaarden: dit zijn de kansen voor werkgevers

In een krappe arbeidsmarkt is het essentieel dat je arbeidsvoorwaarden hebt waar je personeel blij van wordt én blijft. In dit artikel delen we handige tips en inzichten hiervoor.

Lees meer →
vakantiegeld berekenen
Vakantiegeld in mei? 4 feiten op een rij

Het is mei en dat betekent voor veel mensen: vakantiegeld! Maar wat zijn precies de verplichtingen voor werkgevers rondom het vakantiegeld? In dit artikel beantwoorden we 4 veelgestelde vragen.

Lees meer →
wat zijn adv- en atv-dagen?
Wat zijn ADV- en ATV-dagen?

ADV- en ATV-uren zijn veelgebruikte termen binnen arbeidscontracten en cao’s. Beide begrippen hebben betrekking op vrije dagen die werknemers kunnen opnemen bovenop hun normale vakantiedagen.

Lees meer →
wet verbeterde poortwachter is in 2002 ingevoerd om de arbeidsomstandigheden en het werkgeverschap in Nederland te verbeteren
Wet poortwachter: hoe werkt het precies?

Ben je benieuwd naar de Wet verbetering poortwachter en hoe deze precies werkt? Lees dan dit artikel waarin we de belangrijkste aspecten van deze wet uitleggen en tips geven om aan de eisen te voldoen.

Lees meer →
wanneer een oproepkracht afzeggen
Welke rechten gelden voor een oproepkracht?

Een oproepkracht is een werknemer die op afroep beschikbaar is om te werken, maar geen vaste uren of een vast dienstverband heeft. Dit betekent dat de werkgever de oproepkracht alleen oproept wanneer er werk beschikbaar is en dat de oproepkracht niet verplicht is om het werk te accepteren als hij of zij op dat moment niet beschikbaar is.

Lees meer →
cafetariaregeling: ruil brutoloon voor arbeidsvoorwaarden zoals leaseauto, fiets, extra vakantie, hogere pensioenpremie of opleidingen
De cafetariaregeling: uitleg + 3 voorbeelden van de regeling

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij werknemers de mogelijkheid krijgen om hun arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samen te stellen. Hierbij kan de werknemer bijvoorbeeld kiezen om een deel van het brutoloon te ruilen voor

Lees meer →
als eigenrisicodrager bij de ziektewet heb je meer controle over het verzuimbeleid en re-integratie van ziekewerknemers
Ziektewet: hoe zit het precies in elkaar?

Wil je meer weten over de Ziektewet en hoe deze in elkaar zit? Lees dan ons artikel en krijg een duidelijk overzicht van de regels en verplichtingen bij ziekteverzuim.

Lees meer →
Sneller en slimmer werven met AFAS en Recruitee

Gebruik jij AFAS als HRM-systeem, maar wil je meer grip en inzicht krijgen in je wervingsproces? Vind sneller de juiste kandidaat met Recruitee! Je krijgt betere inzichten, plaatst direct je vacatures door op alle jobboards en houdt eenvoudig het overzicht.

Lees meer →

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community