salary split: werkzaam in meerdere landen

Wat is salary split en hoe werkt het?

Ben jij of je werknemer in meerdere landen werkzaam? Dan kun je wellicht gebruik maken van de lage (progressieve) tarieven in verschillende landen: het tariefsopstapje. Dit voordeel door de salary split (ook wel split payroll genoemd) kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar.

Wat is een salary split?

Als een medewerker in meerdere landen werkt, kan het zijn dat het verdiende loon in het andere land moet worden belast volgens de daar geldende regels. Doordat het andere land in de meeste gevallen een belastingvrije som en een progressief tarief hanteert, kan de internationaal werkende medewerker hier voordeel van genieten.

Het netto inkomen van een medewerker kan omhoog gaan, zonder dat de loonkosten voor de werkgever stijgen.

Een salary split is maatwerk

Elke salary split is maatwerk en hangt af van een eventueel belastingverdrag tussen de landen.

Is er een belastingverdrag tussen de landen van toepassing?

Dan mag het woonland belasting heffen over het arbeidsinkomen van de werknemer.

De uitzondering waarbij het werkland belasting mag heffen over (een gedeelte) van het arbeidsinkomen zijn:

  • een in het werkland gevestigde werkgever, of:
  • dat de werknemer werkt voor een vaste inrichting die zijn werkgever in het land heeft, of:
  • wanneer de werknemer daar meer dan 183 dagen in een jaar verblijft. Dit jaar kan een belastingjaar, een kalenderjaar of een 12 maandenperiode zijn. Dit is afhankelijk wat in het belastingverdrag staat.

Vaak is het OESO-modelverdrag van toepassing, maar soms kan het er sterk van afwijken. Elke salary split voor een internationaal werkende medewerker moet individueel aan de toepasselijke verdragen getoetst worden.

Is er geen belastingverdrag van toepassing?

Dan mag de Nederlandse werkgever niet stoppen met inhouden en afdragen van belasting over het loon van de werknemer, tenzij aangetoond kan worden dat het in het buitenland verdiende loon onderworpen is aan een buitenlandse belasting. Een voorbeeld van bewijs hiervan is een bevestiging van de buitenlandse belastingdienst.

Opsplitsing belastbaar inkomen tussen landen

Door het inkomen fiscaal (dit kan ook contractueel) op te splitsen tussen verschillende landen, zal elk deel afzonderlijk worden belast. Wanneer de internationaal werkende medewerker in eigen land volledig wordt belast, is er vaak een hogere belastingschijf van toepassing. Door het inkomen fiscaal te splitsen worden er vaak gunstigere belastingtarieven berekent. 

Voorbeeld van een salary split:

Een Nederlandse inwoner heeft een contract bij een internationaal concern met een vestiging in Nederland. 2 dagen per week werkt hij bij een vestiging in België van hetzelfde internationale concern. De salary split kan worden toegepast.

Zijn jaarsalaris bedraagt € 100.000,00. De Nederlandse vestiging belast 40% van de salariskosten door naar de Belgische vestiging.

In Nederland wordt belasting geheven over het jaarsalaris. Dit bedraagt ongeveer € 40.000. De medewerker krijgt een vrijstelling voor het salaris dat onderworpen is aan de Belgische belastingen. Deze vrijstelling wordt verleend tegen het gemiddelde tarief en bedraagt € 16.000 (40/100 * € 40.000).

In België wordt een belastingvrije voet gehanteerd en een progressief tarief. Over het bedrag van € 40.000 wordt er daardoor € 9.000 aan belasting ingehouden. Het verschil tussen de vrijstelling en de belastinginhouding in België bedraagt € 7.000 (netto voordeel voor de medewerker).

Nb. Deze bedragen zijn indicatief en kunnen in werkelijkheid afwijken.

Bijkomende gevolgen

Naast een verdeling van belastingheffing kan de salary split ook gevolgen hebben op het gebied van sociale zekerheid, arbeidsrecht en pensioenopbouw.

Wat betekent dit voor ons/mij?

De specialisten van Salure rekenen graag voor je uit wat in jouw geval het voordeel/meest optimale variant kan zijn. Laat hier je telefoonnummer achter. Dan bellen wij je terug!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community