overuren-uitbetalen-bij-ziekte

Overuren uitbetalen? 6 dingen die je hierover moet weten

Moet je als werkgever overuren uitbetalen? En mag je dit eisen als werknemer? Als een werknemer meer werkt dan de overeengekomen werktijd, dan is er sprake van overwerk. Maar of je overuren uitbetalen moet, hangt onder meer af van je cao. Hieronder lees je alles wat je moet weten.

6 dingen die je moet weten over overuren uitbetalen:

  1. De regels rondom overwerk zijn niet vastgelegd in de wet. Meestal wordt dit geregeld in cao’s, het personeelshandboek of de arbeidsovereenkomst zelf. Als er op papier niets over is vastgelegd, wordt er gekeken naar de gewoonten binnen het bedrijf en naar de regels die zich hebben ontwikkeld in de rechtspraak.
  2. In sommige gevallen kan een werknemer verplicht worden om over te werken. Dit staat dan vermeld in de arbeidsovereenkomst, het personeelsreglement of de cao. Ook kan deze verplichting voortkomen uit goed werknemerschap.
  3. Of je overuren uitbetalen moet, staat niet expliciet in de wet. Vaak wordt dit geregeld in een cao. Het kan ook zijn dat er in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat er helemaal geen recht op overwerk bestaat. In dat geval maakt overwerk deel uit van de functie.
  4. Als een werknemer regelmatig overwerkt, kan dit onderdeel gaan uitmaken van zijn arbeidsvoorwaarden. Hierdoor kan hij bij tijdelijke afwezigheid, zoals ziekte, toch recht hebben op uitbetaling van zijn normale loon.
  5. Normaal gesproken maakt overwerk geen deel uit van de bedongen arbeid. Een werknemer kan daarom geen recht afdwingen op overwerk.
  6. Bij overwerk moet de werkgever erop letten dat hij parttimers niet anders behandelt dan fulltimers.

Overwerk vs. meerwerk

De begrippen ‘overwerk’ en ‘meerwerk’ zijn niet wettelijk vastgelegd. Deze termen worden gebruikt op de werkvloer en soms in cao’s. In bepaalde gevallen wordt met ‘meerwerk’ bedoeld dat een parttimer extra uren werkt om dezelfde arbeidsduur te bereiken als een fulltimer. ‘Overwerk’ wordt gebruikt om de uren aan te duiden waarvoor een extra toeslag wordt betaald. De interpretatie van deze begrippen kan verschillen per sector.

Moet je overuren uitbetalen?

Of je overuren moet uitbetalen, wordt vaak geregeld via de cao. Hier staat niets over in de wet. Als er geen cao van toepassing is, kun je een overwerkregeling opnemen in het personeelshandboek of de arbeidsovereenkomst. Je kunt er dan voor kiezen om het overwerk te compenseren in geld of tijd. Maar je kunt ook in de arbeidsovereenkomst bepalen dat de werknemer helemaal geen recht heeft op een vergoeding bij overwerk. Dit is vaak zo bij hogere functies. 

Maar let op: wordt er structureel meer overgewerkt dan redelijk is, zijn er omstandigheden waarbij de overuren wél vergoed moeten worden. Een voorbeeld hiervan is een zaak waarbij een medewerker meer dan 1000 uren over had gewerkt in één jaar.

Moet je structurele overuren ook uitbetalen bij ziekte?

Als een werknemer structureel een aantal uren overwerkt, moet je deze extra uren in principe ook doorbetalen bij ziekte. Het gaat dan om overwerk en overwerkvergoedingen die ook zouden plaatsvinden als de werknemer niet ziek zou zijn.  

Dit kun je echter voorkomen door in de collectieve arbeidsovereenkomst vast te leggen welke uren je als overuren aanmerkt en wat je beleid hierin is. 

Rechtbank Utrecht heeft hierover een uitspraak gedaan:

Voorkomen door overuren in de cao specifiek aan te merken

Werknemers die structureel extra uren werken kunnen deze uren claimen als bedongen arbeid. Dit is het geval als een werknemer zich minimaal drie maanden achtereen extra inzet. Je moet de extra gewerkte uren dan opnemen in zijn contract en uitbetalen bij ziekte. 

De werknemer die in deze zaak ook zijn structurele overuren wilde laten doorbetalen bij ziekte, haalde echter bakzeil. In de cao van zijn werkgever was opgenomen dat alle uren die de werknemer per vier weken meer werkte dan 152 uur, als overuren werden aangemerkt. Over deze uren kreeg de werknemer dan ook 25% toeslag uitgekeerd. 

Daarnaast stond in de cao dat de werkgever ook in het tweede ziektejaar 100% van het loon doorbetaalde. Omdat de werkgever hiermee voor de werknemer positief afweek van de wet, bleef artikel 7:629 BW – waarin de loondoorbetaling bij ziekte is geregeld – buiten beschouwing. Hierdoor hoefde de werkgever de overuren alsnog niet uit te betalen bij ziekte.

Lees ook: Verzuimprotocol: alles wat je als werkgever moet weten

Alleen overuren uitbetalen bij bedongen arbeid

De rechter stelde vast dat de werknemer recht had op doorbetaling van 160 uur per vier weken tijdens zijn ziekteperiode, en niet over de gewerkte 180 uur. Dit aangezien in zijn individuele arbeidsovereenkomst een maximale arbeidsduur van 160 uur was vastgelegd. Deze arbeidsduur gold dus als bedongen arbeid en behoorde tot het loon dat de werkgever moest doorbetalen tijdens de ziekte van de werknemer.

Deel dit artikel:

Best bekeken
Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community
Bekijk onze laatste artikelen:
WNT ter beperkering van hoge salarissen in de (semi-)publieke sector in de volksmond ook wel balkenendenorm
WNT: Wet normering topinkomens en de impact op organisaties

Iedereen die in Nederland werkt, heeft weleens gehoord van de Balkenendenorm, oftewel de “Wet Normering Topinkomens”. Deze wet is sinds 2013 van kracht en is bedoeld om hoge salarissen in de (semi-)publieke sector te beperken.

Lees meer →
arbeidsvoorwaarden
Top 10 arbeidsvoorwaarden: dit zijn de kansen voor werkgevers

In een krappe arbeidsmarkt is het essentieel dat je arbeidsvoorwaarden hebt waar je personeel blij van wordt én blijft. In dit artikel delen we handige tips en inzichten hiervoor.

Lees meer →
vakantiegeld berekenen
Vakantiegeld in mei? 4 feiten op een rij

Het is mei en dat betekent voor veel mensen: vakantiegeld! Maar wat zijn precies de verplichtingen voor werkgevers rondom het vakantiegeld? In dit artikel beantwoorden we 4 veelgestelde vragen.

Lees meer →
wat zijn adv- en atv-dagen?
Wat zijn ADV- en ATV-dagen?

ADV- en ATV-uren zijn veelgebruikte termen binnen arbeidscontracten en cao’s. Beide begrippen hebben betrekking op vrije dagen die werknemers kunnen opnemen bovenop hun normale vakantiedagen.

Lees meer →
wet verbeterde poortwachter is in 2002 ingevoerd om de arbeidsomstandigheden en het werkgeverschap in Nederland te verbeteren
Wet poortwachter: hoe werkt het precies?

Ben je benieuwd naar de Wet verbetering poortwachter en hoe deze precies werkt? Lees dan dit artikel waarin we de belangrijkste aspecten van deze wet uitleggen en tips geven om aan de eisen te voldoen.

Lees meer →
wanneer een oproepkracht afzeggen
Welke rechten gelden voor een oproepkracht?

Een oproepkracht is een werknemer die op afroep beschikbaar is om te werken, maar geen vaste uren of een vast dienstverband heeft. Dit betekent dat de werkgever de oproepkracht alleen oproept wanneer er werk beschikbaar is en dat de oproepkracht niet verplicht is om het werk te accepteren als hij of zij op dat moment niet beschikbaar is.

Lees meer →
cafetariaregeling: ruil brutoloon voor arbeidsvoorwaarden zoals leaseauto, fiets, extra vakantie, hogere pensioenpremie of opleidingen
De cafetariaregeling: uitleg + 3 voorbeelden van de regeling

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij werknemers de mogelijkheid krijgen om hun arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samen te stellen. Hierbij kan de werknemer bijvoorbeeld kiezen om een deel van het brutoloon te ruilen voor

Lees meer →
als eigenrisicodrager bij de ziektewet heb je meer controle over het verzuimbeleid en re-integratie van ziekewerknemers
Ziektewet: hoe zit het precies in elkaar?

Wil je meer weten over de Ziektewet en hoe deze in elkaar zit? Lees dan ons artikel en krijg een duidelijk overzicht van de regels en verplichtingen bij ziekteverzuim.

Lees meer →
Sneller en slimmer werven met AFAS en Recruitee

Gebruik jij AFAS als HRM-systeem, maar wil je meer grip en inzicht krijgen in je wervingsproces? Vind sneller de juiste kandidaat met Recruitee! Je krijgt betere inzichten, plaatst direct je vacatures door op alle jobboards en houdt eenvoudig het overzicht.

Lees meer →

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community