Belastingen & premies | loonheffingen van je brutoloon

Loonheffingen: wat houdt het precies in?

Belasting en premies afdragen: iedereen die werkt, weet dat dat er in Nederland bij hoort. Deze loonheffingen gaan af van het loon dat je verdient. Maar wat zijn loonheffingen nu precies? Wat valt er wel en wat valt er niet onder loonheffingen? En wat is heffingskorting? Dit en meer vind je in dit artikel.

De betekenis van loonheffingen

Wie werkt, heeft inkomsten. Ben je in dienst, dan krijg je het netto bedrag meestal maandelijks op je rekening gestort. Het bruto salaris ligt hoger. Dat er een verschil is tussen de hoogte van het bruto- en het nettoloon, komt onder andere door loonheffingen.

Loonheffing is een verzamelterm. Loonheffingen zijn alle belastingen en premies die van het brutoloon af gaan. Werkgevers houden deze belastingen en premies alvast in. Zo hoef je dat niet zelf te doen bij de jaarlijkse incassering van inkomstenbelasting en premies door de Belastingdienst.

Deze belastingen en premies vallen onder loonheffingen

Loonheffing is dus een containerbegrip. De belastingen en premies die onder loonheffingen vallen, zijn:

  • loonbelasting
  • premie volksverzekeringen
  • premies werknemersverzekeringen
  • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

1. Loonbelasting

Loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. De werkgever houdt een bepaald bedrag over het salaris in en keert dat direct aan de Belastingdienst uit. De werknemer hoeft zo zelf geen of minder inkomstenbelasting te betalen als de Belastingdienst in het voorjaar de vermogens- en inkomstenbelasting incasseert.

2. Premie volksverzekeringen

Heb je een bepaalde leeftijd bereikt? Is je partner overleden? Heb je langdurige, bijzondere zorg nodig vanwege ziekte? Dan heb je recht op een uitkering uit een van de volksverzekeringen. Volksverzekeringen zijn in Nederland wettelijk verplicht. Je hebt de AOW (Algemene ouderdomswet), de Anw (Algemene nabestaandenwet) en de Wlz (Wet langdurige zorg). De Algemene kinderbijslagwet (AKW) behoort ook tot dit rijtje, maar daar betaal je geen premie voor.

3. Premies werknemersverzekeringen

Ben je ziek, arbeidsongeschikt of werkloos? Dan kan je als werknemer mogelijk een beroep doen op een van de werknemersverzekeringen: de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). Anders dan bij de volksverzekeringen zijn het niet de werknemers, maar werkgevers die de premies geheel voor hun rekening nemen. De bedragen gaan dus niet van het loon af.

4. Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Iedereen die in Nederland woont of werkt, sluit verplicht een zorgverzekering af. Dat staat in de Zorgverzekeringswet (Zwv). In diezelfde wet is bepaald dat ook een werkgever een bijdrage betaalt: de werkgeversheffing Zwv. Soms doet de werknemer dat zelf ook nog eens: de bijdrage Zwv. Dat is bijvoorbeeld het geval als je (tegen betaling) eenmalig een gastcollege geeft of in een commercial figureert. De werkgeversheffing Zsv en de bijdrage Zwv heten samen de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

Waarop loonheffingen ingehouden worden?

Loonheffingen zijn er dus in soorten en maten. Maar houdt de werkgever nu ook loonheffingen in op bijvoorbeeld extra gewerkte uren en gemaakte reiskosten?

De werkgever moet loonheffing inhouden op:

  • het (reguliere) salaris
  • vakantiegeld
  • overuren
  • een dertiende maand
  • een (lease)auto van de zaak
  • een bonus

De loonheffingen over extra inkomsten liggen hoger dan over het reguliere salaris.

Buiten de loonheffingen vallen:

Overzicht van inhouding loonheffingen door werkgever

Heffingskorting: wat betekent het voor loonheffingen?

De overheid geeft kortingen op belasting. Dat heet een heffingskorting. Een van die heffingskortingen is de loonheffingskorting

Iedere volwassene in Nederland krijgt, afhankelijk van inkomen en leeftijd, loonheffingskorting. Iedere werkende ontvangt arbeidskorting. Het bedrag van de loonheffingskorting is gemiddeld € 540 per maand. 

Als werknemer kies je er zelf voor of je loonheffingskorting wilt toepassen. Doe je dat niet, dan krijg je maandelijks dus een lager bedrag gestort van je werknemer. Tijdens de jaarlijkse belastingaangifte ontvang je het totale bedrag (dat dus flink kan oplopen) in één keer van de Belastingdienst.

Krijgt een werknemer niet alleen loon, maar ook een uitkering? En laat die de loonheffingskorting bij beide toepassen? Dan is het opletten geblazen voor deze werknemer. Over een uitkering betaal je immers ook belasting. Loonheffingskorting krijg je maar één keer. Heb je dat dus twee keer ontvangen, moet je bij de jaarlijkse belastingaangifte alsnog de helft terugbetalen.

Ben je werkgever, dan maakt het niet uit of je werknemer al dan niet loonheffingskorting laat toepassen. Wat je als werkgever betaalt, hangt immers af van het bruto loon.

Loonheffingen: waar moet je als werkgever op letten?

Zorg als werkgever dat je iedere maand de ingehouden loonheffingen van je werknemers aan de Belastingdienst betaalt. Daarmee voorkom je hoge boetes.

Roept dit artikel vragen bij je op over loonheffingen? Of wil je weten hoe je, als ondernemer of HR-manager, het beste loonheffingen kan regelen? We helpen je graag. Neem contact op met ons via +31 182 543 643 of ons contactformulier op onze website.

Deel dit artikel:

Best bekeken
Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community
Bekijk onze laatste artikelen:
WNT ter beperkering van hoge salarissen in de (semi-)publieke sector in de volksmond ook wel balkenendenorm
WNT: Wet normering topinkomens en de impact op organisaties

Iedereen die in Nederland werkt, heeft weleens gehoord van de Balkenendenorm, oftewel de “Wet Normering Topinkomens”. Deze wet is sinds 2013 van kracht en is bedoeld om hoge salarissen in de (semi-)publieke sector te beperken.

Lees meer →
arbeidsvoorwaarden
Top 10 arbeidsvoorwaarden: dit zijn de kansen voor werkgevers

In een krappe arbeidsmarkt is het essentieel dat je arbeidsvoorwaarden hebt waar je personeel blij van wordt én blijft. In dit artikel delen we handige tips en inzichten hiervoor.

Lees meer →
vakantiegeld berekenen
Vakantiegeld in mei? 4 feiten op een rij

Het is mei en dat betekent voor veel mensen: vakantiegeld! Maar wat zijn precies de verplichtingen voor werkgevers rondom het vakantiegeld? In dit artikel beantwoorden we 4 veelgestelde vragen.

Lees meer →
wat zijn adv- en atv-dagen?
Wat zijn ADV- en ATV-dagen?

ADV- en ATV-uren zijn veelgebruikte termen binnen arbeidscontracten en cao’s. Beide begrippen hebben betrekking op vrije dagen die werknemers kunnen opnemen bovenop hun normale vakantiedagen.

Lees meer →
wet verbeterde poortwachter is in 2002 ingevoerd om de arbeidsomstandigheden en het werkgeverschap in Nederland te verbeteren
Wet poortwachter: hoe werkt het precies?

Ben je benieuwd naar de Wet verbetering poortwachter en hoe deze precies werkt? Lees dan dit artikel waarin we de belangrijkste aspecten van deze wet uitleggen en tips geven om aan de eisen te voldoen.

Lees meer →
wanneer een oproepkracht afzeggen
Welke rechten gelden voor een oproepkracht?

Een oproepkracht is een werknemer die op afroep beschikbaar is om te werken, maar geen vaste uren of een vast dienstverband heeft. Dit betekent dat de werkgever de oproepkracht alleen oproept wanneer er werk beschikbaar is en dat de oproepkracht niet verplicht is om het werk te accepteren als hij of zij op dat moment niet beschikbaar is.

Lees meer →
cafetariaregeling: ruil brutoloon voor arbeidsvoorwaarden zoals leaseauto, fiets, extra vakantie, hogere pensioenpremie of opleidingen
De cafetariaregeling: uitleg + 3 voorbeelden van de regeling

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij werknemers de mogelijkheid krijgen om hun arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samen te stellen. Hierbij kan de werknemer bijvoorbeeld kiezen om een deel van het brutoloon te ruilen voor

Lees meer →
als eigenrisicodrager bij de ziektewet heb je meer controle over het verzuimbeleid en re-integratie van ziekewerknemers
Ziektewet: hoe zit het precies in elkaar?

Wil je meer weten over de Ziektewet en hoe deze in elkaar zit? Lees dan ons artikel en krijg een duidelijk overzicht van de regels en verplichtingen bij ziekteverzuim.

Lees meer →
Sneller en slimmer werven met AFAS en Recruitee

Gebruik jij AFAS als HRM-systeem, maar wil je meer grip en inzicht krijgen in je wervingsproces? Vind sneller de juiste kandidaat met Recruitee! Je krijgt betere inzichten, plaatst direct je vacatures door op alle jobboards en houdt eenvoudig het overzicht.

Lees meer →

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community