proforma loonstrook voor inzicht in financiële situatie | Salure

Nieuwe baan in zicht? Alles wat je moet weten over een proforma loonstrook

Gefeliciteerd, je hebt een nieuwe baan! Terwijl je je voorbereidt op deze spannende nieuwe stap, is het natuurlijk ook belangrijk om te weten wat dit betekent voor de financiën. Hoeveel ga je eigenlijk verdienen? Welk deel van je brutosalaris blijft er netto over? Heb je misschien recht op bepaalde vergoedingen, of worden er juist bepaalde inhoudingen gedaan over je salaris? Dit is waar een proforma loonstrook om de hoek komt kijken. 

Dit is een handige manier voor werkgevers om je een inzicht te geven in de financiële situatie van je nieuwe baan. Maar ook als je al een baan hebt, kan een proforma loonstrook een handig inzicht bieden in hoeveel je bijvoorbeeld netto overhoudt bij een loonsverhoging of functie-switch. Of je nu wilt weten wat je kunt verwachten voordat je het contract tekent of wilt begrijpen hoe salariswijzigingen je inkomen beïnvloeden, een pro forma loonstrook is een gids naar financiële duidelijkheid.

Wat is een proforma loonstrook?

Een proforma loonstrook is een voorbeeld salarisspecificatie die het geschatte salaris van een werknemer weergeeft op basis van bepaalde beloningscomponenten. Je kunt het zien als een “wat als”-scenario, waarin de impact van potentiële salariswijzigingen wordt gesimuleerd. Op deze manier krijgen werknemers (en werkgevers) een beter inzicht in hoe wijzigingen in het salaris invloed hebben op hun netto inkomen.

Een proforma loonstrook lijkt qua structuur en opmaak veel op een normale loonstrook. Echter bevat het geschatte bedragen in plaats van daadwerkelijke gegevens. Het doel van een proforma loonstrook is dan ook om een realistisch beeld te geven van hoe salariswijzigingen, zoals bijvoorbeeld loonsverhoging, promotie of verandering van functie of in arbeidsvoorwaarden, van invloed zijn op het netto inkomen van een werknemer. Het is dus een nuttig middel waarmee werknemers hun financiën kunnen plannen, en werkgevers de invloed van verschillende beloningscomponenten kunnen beoordelen. Voor werkgevers geeft de proforma berekening tevens inzicht in de totale werkgeverslasten, ofwel kosten voor de werkgever.

Het doel van een proforma loonstrook is dus ook tweeledig. Ten eerste stelt het werknemers in staat om de invloed van mogelijke salariswijzigingen te beoordelen, of nieuwe werknemers inzicht te geven in wat ze kunnen verdienen bij de afgesproken beloningscomponenten. Of het nu gaat om een nieuwe baan of promotie bij je huidige werkgever, een proforma loonstrook maakt het mogelijk om vooruit te plannen en geïnformeerde beslissingen te nemen in je financiën. Ten tweede stelt het werkgevers in staat om inzicht te krijgen in de effecten van de salariswijzigingen, zowel op het nettoloon als op de kosten voor de werkgever.

Misverstanden proforma loonstrook

Hoewel een proforma loonstrook dus veel lijkt op een normale loonstrook, is het belangrijkste verschil dus dat het bestaat uit geschatte bedragen vanuit de loonberekening in plaats van een feitelijke loonberekening. Een van de grootste misverstanden over een proforma loonstrook is dan ook dat het exacte cijfers vertoont. In werkelijkheid is het een schatting van je netto salaris op basis van de verschillende beloningscomponenten. Hoewel het een goed beeld geeft van mogelijke uitkomsten, betekent het ook dat bepaalde onderdelen, bijvoorbeeld inhouding pensioenpremie en loonheffing, anders worden weergegeven, omdat ze gebaseerd zijn op hypothetische scenario’s.

Ondanks dat een proforma loonstrook geen exacte weergave is van je daadwerkelijke loonstrook, heeft het nog zeker waarde. Het stelt je namelijk in staat om te zien of alles klopt, en je kunt ermee verschillende financiële scenario’s vergelijken om de mogelijke effecten van salariswijzigingen te begrijpen.

Proforma loonstrook berekenen

Een proforma loonstrook is niet zomaar een loze schatting, maar eerder een gestructureerde berekening gebaseerd op specifieke aannames. Het doel is om een geschatte salarisspecificatie te maken die inzicht geeft in de invloed van salariswijzigingen of hoeveel een nieuwe werknemer gaat verdienen. Omdat een proforma loonstrook een benadering is, kan het afwijken van de daadwerkelijke loonstrook.

Om de berekening van een proforma loonstrook te begrijpen, kijken we eerst naar de verschillende factoren en onderdelen die van invloed zijn op het netto inkomen. De belangrijkste onderdelen die een rol spelen, zijn:

  • Brutoloon: Het berekenen van je parttime salaris berust op verschillende factoren, waarbij het brutoloon als uitgangspunt dient. Als je in deeltijd werkt, spelen zowel het aantal gewerkte uren als het parttime percentage een cruciale rol in deze berekening. Het parttime salaris wordt vastgesteld aan de hand van het parttime percentage, dat op zijn beurt wordt afgeleid van een volledige werkweek binnen het bedrijf. Dit percentage varieert doorgaans tussen de 36 en 40 uur.
  • Belastingen: Loonbelasting vervult een cruciale rol in het bepalen van je nettoloon. Op je loonstrook wordt loonbelasting ingehouden en door je werkgever overgemaakt. Deze loonbelasting fungeert als een vooruitbetaling op je inkomstenbelasting. Daarnaast worden via de loonbelasting ook bijdragen voor volksverzekeringen afgedragen. Let op, de afdrachten voor werknemersverzekeringen worden door je werkgever voldaan en zie je dus niet terug op je loonstrook. Bij het bekijken van een proforma loonstrook is het essentieel om te verifiëren of de loonheffingskorting correct is toegepast zoals jij hebt aangegeven.
  • Fiscaal aftrekbaar of bijtelling: Inhoudingen kunnen aftrekbaar zijn voor het loon voor de loonheffing, ofwel fiscaal loon. Hierbij worden bepaalde bedragen bruto afgetrokken. Hierbij kun je denken aan het deel van de pensioenpremie dat door de werknemer wordt betaald of de premie voor een WIA-verzekering. Het resultaat hiervan is dat de basis waarover de loonheffing wordt berekend, wordt verlaagd. Deze uitgaven zijn dus fiscaal aftrekbaar, wat betekent dat ze invloed hebben op het bedrag waarover je belasting betaalt. 

    Aan de andere kant zijn er ook elementen die juist zorgen voor een verhoging van de basis. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer je een zakelijke auto tot je beschikking hebt of wanneer je op de werkplek gebruikmaakt van een lunch. Dergelijke extra’s kunnen worden beschouwd als “loon in natura”. In dat geval moet er belasting over dit voordeel worden berekend en afgedragen. Het is dus van groot belang om bij je werkgever te informeren hoe bepaalde arbeidsvoorwaarden vanuit fiscaal oogpunt worden behandeld.

Let op: De proforma berekening blijft een simulatie en is geen echte loonstrook. Daarnaast zal de werkgever informatie moeten kunnen geven over de fiscale behandeling van verschillende arbeidsvoorwaarden die je ontvangt. Vanzelfsprekend kan je hierover ook informatie vinden op de site van de Belastingdienst.

Proforma loonstrook maken

Om een accurate proforma loonstrook te maken én een goed beeld te krijgen van de totale financiële consequenties, zijn er bepaalde gegevens en informatie nodig. Waar kan je dan onder meer aan denken:

  • Welke arbeidsvoorwaarden volgen uit de CAO (indien van toepassing);
  • Welke arbeidsvoorwaarden zijn binnen de werkgever van toepassing. Denk hierbij een pensioen of WIA verzekering, toeslagen en extra uitkeringen, lunch mogelijkheden en reis- en thuiswerk vergoedingen etc.;
  • Individuele afspraken zoals bruto loon, bonussen, ter beschikking gestelde auto of kostenvergoedingen;
  • Is de loonheffingskorting al dan niet van toepassing;
  • Welke invloed kan de salariswijziging hebben op toeslagen die wellicht ontvangen worden, waarbij gedacht kan worden aan huur- en zorgtoeslag.

FAQ proforma loonstrook

Gelukkig zijn er verschillende online tools beschikbaar die je kunnen helpen bij het berekenen van een proforma loonstrook. Het maken van een proforma loonstrook vereist een nauwkeurige en gedetailleerde aanpak. Het is dus belangrijk dat je over de juiste informatie beschikt en gebruik maakt van betrouwbare tools.

Werkgevers zijn verplicht om een loonstrook te geven in bepaalde situaties. Dit moet namelijk gedaan worden als er veranderingen zijn in je loonheffingen of salaris. Ook bij de betaling van je eerste loon moet je een salarisspecificatie ontvangen. Een loonstrook hoeft desondanks niet verplicht maandelijks verstuurd te worden

De cumulatieve bedragen op je loonstrook zijn in principe de totaalbedragen van het gehele jaar. Met andere woorden, cumulatief betekent op je loonstrook dat je salaris van alle maanden opgeteld zijn.

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community