salarisverwerking-gouda

Dagloon UWV: Wat is het en hoe bereken je het?

Je dagloon wordt voor diverse uitkeringen gebruikt door het UWV. Hierbij kun je onder meer aan het zwangerschapsverlof denken, maar ook het berekenen van uitkeringen als de WW-uitkering, WIA-uitkering en Ziektewetuitkering wordt gedaan op basis van je dagloon. Bij je salarisadministratie uitbesteden geeft een werkgever vaak aan wat je UWV-dagloon is. Dit is echter niet altijd het geval, soms moet je daarom zelf dit bedrag berekenen.

Hoe je dit doet, leggen we in dit artikel uit. Weet echter wel dat je hier altijd je SV-loon voor nodig hebt. Dit is het sociale verzekeringsloon waarover je sociale verzekeringspremies en belastingen betaalt. Dit heb je dus nodig om je dagloon te berekenen, wat laat zien hoeveel je per werkdag verdient. Er geldt overigens ook nog een maximum dagloon, dit is door het UWV bepaald. Hieronder lees je wat het maximum dagloon van 2024 is.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents

  Wat is het dagloon UWV?

  Het dagloon is het bedrag dat een werknemer verdient per dag. Het wordt berekend door het bruto maandloon te delen door het aantal werkdagen in een maand. Hiervoor is dus het salarisstrookje nodig dat werknemers krijgen als hun werkgevers salarisadministratie uitbesteden. Het dagloon kan variëren afhankelijk van de werkgever, de branche en het aantal uren dat een werknemer werkt.

  Bovendien kan het dagloon ook verschillen voor werknemers met verschillende functies binnen een bedrijf. Het dagloon kan ook worden berekend voor werknemers die een vast of een variabel salaris hebben.

  Het dagloon kan zowel bruto als netto zijn. Het bruto dagloon is het bedrag dat een werknemer verdient voordat belastingen en sociale verzekeringspremies zijn ingehouden. Het netto dagloon is het bedrag dat een werknemer daadwerkelijk ontvangt na aftrek van belastingen en premies. Het dagloon is van groot belang voor werknemers, aangezien het bepaalt hoeveel ze verdienen per dag en hoeveel ze kunnen besteden.

  Voor werkgevers is het dagloon belangrijk omdat het bepaalt hoeveel ze moeten betalen voor arbeid per dag en hoeveel ze moeten budgetteren voor loonkosten. Ondernemers vragen daarom regelmatig naar het dagloon van hun werknemers bij het bedrijf waar ze de salarisadministratie uitbesteden.

  Hoe bereken je je dagloon?

  Soms wordt bij je salarisadministratie uitbesteden door je werkgever aangegeven wat je dagloon is. Je ziet het bedrag dan op je salarisstrook. Dit is echter niet altijd het geval. Als je dan toch je dagloon nodig hebt, kun je gelukkig zelf dit bedrag berekenen. Er zijn namelijk een aantal stappen die je kunt volgen om je loon per dag te berekenen. Gebruik het volgende stappenplan hiervoor!

  • Bepaal je bruto maandloon: Dit is het bedrag dat je verdient voordat er belastingen en sociale verzekeringspremies vanaf zijn gehaald.
  • Bepaal het aantal werkdagen in een maand: Dit is vaak rond de 21 tot 22 werkdagen, afhankelijk van de maand. Hierom wordt het door 21,75 gedeeld. 
  • Deel je bruto maandloon door 21,75 werkdagen: Dit geeft je het bruto dagloon.
  • Bereken netto dagloon: Als je wilt weten hoeveel je netto dagloon is dan moet je het bruto dagloon verminderen met de belasting en de premies die je moet betalen.

  Voorbeeld dagloon berekenen:

  Laten we zeggen dat je een sv-loon hebt van €3500,- dan deel je dit door 21,75 werkdagen. De €160,92 die hier uitkomt is dan je bruto dagloon.

  In principe is het berekenen van je loon per dag dus helemaal niet zo moeilijk. Al helemaal zoals in dit geval als je sv-loon bekend is of deze duidelijk op je loonstrook staat.

  Aangezien je namelijk alleen maar je SV-loon hoeft te delen door 21,75 werkdagen Hierdoor heb je direct je dagloon!

  Maar wat als je geen sv-loon hebt? Hoe je dat berekent, wordt in de volgende alinea uitgelegd.

  Hoe bereken je je dagloon zonder SV-loon?

  Helaas vermelden niet alle werkgevers je SV-loon als ze je salarisadministratie uitbesteden of zelf doen. Hierdoor staat dit bedrag niet duidelijk op je salarisstrook. Dit betekent echter niet dat je je dagloon niet meer kunt berekenen. Hiervoor heb je namelijk eigenlijk alleen maar je salarisstrook nodig. Je SV-loon staat er dan wel niet duidelijk op, alsnog vermeldt het wel alle informatie waarmee je je SV-loon kunt berekenen.

  Tel namelijk je bruto maandsalaris op bij je vakantiegeld, 13e maand/eindejaarsuitkering en andere vaste loonbestanddelen. Vervolgens deel je dit bedrag door 21,75 werkdagen. Hierdoor weet je direct wat je UWV-dagloon precies is, terwijl je werkgever dit niet eens heeft aangegeven. 

  Wat is het maximum dagloon van 2024?

  Per 1 januari heeft het UWV het maximum dagloon 2024 vastgesteld op €274,44. Het gaat hierbij om een bruto dagloon. Hierover zullen nog belastingen en premies afgedragen moeten worden.

  Voor berekeningen die afhankelijk zijn van het dagloon, zoals uitkeringen of bepaalde verzekeringen, dit bedrag als bovengrens wordt gehanteerd. Daarnaast correspondeert dit maximum dagloon per 1 januari met een maximum bruto maandloon van €5.969,-.

  Deze bedragen zijn van belang voor zowel werkgevers als werknemers bij het plannen en beheren van financiële zaken gerelateerd aan loon en uitkeringen.

  Weet echter wel dat dit bedrag elk half jaar kan veranderen, namelijk op zowel 1 januari als 1 juli. Je doet er daarom goed aan om de website van het UWV in de gaten te houden, hier staat altijd het meest actuele maximum dagloon.

  Het kan gebeuren dat je dagloon hoger is dan het maximum dagloon. Als dit het geval is, gebruikt het UWV bij het berekenen van je uitkering het maximum dagloon. Je daadwerkelijke dagloon wordt dan dus aan de kant geschoven.

  Wat is het maximum dagloon van 2023?

  Het UWV heeft namelijk bepaald dat het maximum dagloon in 2023 vanaf 1 juli €264,57 is. Dit is weer een verdere stijging van het dagloon ten opzichte van het vastgestelde bedrag van €256,54 op 1 januari 2023.

  Het maximum maandloon is per 1 juli 2023 €5.754.40, dit is een stijging ten opzichte van het bedrag 5.579,75 euro dat op 1 januari 2023 was vastgesteld.

  Overigens is het maximum dagloon in de afgelopen jaren fors gestegen. Vanaf 1 januari 2021 bedroeg dit bedrag namelijk 228,76 euro, terwijl het op 1 juli van vorig jaar naar 232,90 euro steeg. En een jaar later is het verder gestegen naar €264,57.

  Waarvoor wordt het dagloon gebruikt?

  Het dagloon wordt voornamelijk gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Loonberekening: Het dagloon wordt vaak gebruikt om het loon van werknemers te berekenen. Werkgevers kunnen het loon per dag gebruiken om het loon van een werknemer te berekenen als deze een vast dagloon heeft, of als de werknemer een variabel dagloon heeft dat afhangt van het aantal gewerkte uren. Vervolgens wordt dit bedrag doorgegeven bij de salarisadministratie.
  • Loonbudgettering: Het dagloon kan ook worden gebruikt door werkgevers om hun loonbudget te bepalen. Dit betekent dat ze kunnen berekenen hoeveel ze moeten uitgeven aan lonen gedurende een bepaalde periode. Dit kan helpen bij het maken van berekeningen voor de kosten van arbeid en het budgetteren van de loonkosten, waar ook de kosten van de loonadministratie uitbesteden onder kunnen vallen.
  • Vergelijken van lonen: Het dagloon kan ook worden gebruikt om het loon van werknemers te vergelijken binnen een bedrijf of tussen bedrijven. Dit kan helpen bij het identificeren van ongelijkheid in lonen en het nemen van maatregelen om deze te corrigeren.
  • Wetgeving: In sommige gevallen wordt het dagloon ook gebruikt voor wetgevende doeleinden zoals bepaling van de hoogte van de minimale lonen of in bepaalde cao’s.

  Waar het dagloon misschien nog wel meer voor gebruikt wordt, is het bepalen van uitkeringen voor werknemers door het UWV. Hiervoor gebruiken ze eerst je SV-loon, wat ze delen door het totaal aantal werkdagen om te berekenen wat je dagloon is. Aan de hand van dit bedrag bepalen ze vervolgens de hoogte van je uitkeringen.

  Voor werknemers is het daarom essentieel om op de hoogte te zijn van hun verdiende loon per dag. Werkgevers doen er dan ook goed aan om dit bedrag door te geven aan de aanbieder van hun salarisadministratie uitbesteden. Zodoende weten de medewerkers namelijk precies wat hun dagloon is, wat problemen in de toekomst kan voorkomen.

  Hoe bepaalt het UWV het dagloon bij incidentele inkomstenvermindering?

  Gaat de medewerker staken of neemt die onbetaald verlof op? Dan is er sprake van incidentele inkomstenvermindering. Niet alle maanden zijn dan representatief om het uitkeringsloon correct vast te stellen. De UWV-polisadministratie weet in deze gevallen dat niet alle maanden representatief zijn om een goed uitkeringsloon vast te stellen. Dit wordt gesignaleerd door de code ‘incidentele inkomstenvermindering’ in de salarisverwerking.

  Codes incidentele inkomstenvermindering

  In het geval van verlofregelingen en loondoorbetaling bij ziekte, ben je als werkgever vaak minder dan 100 % van het loon verschuldigd. Dit zou dus in theorie leiden tot een lagere UWV-uitkering, omdat het dagloon op basis van een lager bruto maandloon wordt bepaald. Dit kun je voorkomen door de volgende codes te gebruiken in je salarisadministratie:

  Code K, wanneer er sprake is van aanvullend geboorteverlof en/of doorbetaald ouderschapsverlof (K staat voor Kindverlof)

  Code O, wanneer er sprake is van (deels) onbetaald verlof, onbetaald ouderschapsverlof, kort- en langdurend zorgverlof (O staat voor onbetaald verlof)

  Code S, wanneer er geen loon wordt uitbetaald vanwege een staking (S staat voor stakingsdagen)

  Code Z, wanneer er tijdens ziekte minder dan 100% wordt doorbetaald (Z staat voor ziekte)

  Let op: n.v.t bij cafetariaregeling, omdat je hierbij je salaris uitruilt. Je krijgt dus niet minder salaris. Er vindt alleen een verandering plaats in je fiscaal loon.

  Komt er een incidentele inkomstenvermindering voor? Dan zal het UWV altijd bij het (loonadministratie)-bedrijf navragen wat de medewerker op basis van zijn standaard contract verdiend zou hebben. Op deze manier wordt het normale salaris als basis gebruikt voor de vaststelling van het dagloon-UWV, in plaats van het tijdelijk verlaagde salaris.

  Deel dit artikel:

  Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

  Deel dit artikel:

  Word gratis lid van onze community!

  Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

  hr-payroll-community

  Word gratis lid van onze community!

  Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

  Word lid van onze HR & Payroll Community!

  hr-payroll-community